REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT

Asociația Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova, AO „EcoFin-Consult”, unicul Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ISO

GRUP ȚINTĂ: Antreprenori, Administratori ai întreprinderilor; Manageri din direcția (secția) calitate, mediu și/sau sănătate și securitate ocupațională; Auditori, Responsabili ai sistemului de management al calității, mediului și/sau sănătății și securității ocupaționale; Responsabili de calitatea produselor; persoane interesate în obținerea cunoștințelor privind conţinutul și aplicarea unui sistem de management conform standardelor internaționale de referință ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007.

LECTOR: Auditor şef Sisteme de Management Calitate, Mediu şi OH&S, SC SRAC Cert SRL, partener IQ Net.

CURS I: SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE (ISO 9001:2015) /
MEDIU (ISO 14001:2015) / CU ELEMENTE DE OHSAS 18001:2007
(SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ)

DURATA CURSULUI: 3 zile  (30 ore academice)

OBIECTIVELE CURSULUI:

  • Dobândirea cunoștințelor necesare pentru proiectarea / reproiectarea sistemelor de management al calității / mediului / sănătății și securității ocupaționale în acord cu noile cerințe din ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007
  • Creșterea certitudinii realizării obiectivelor prin aplicarea cerințelor care privesc “abordarea bazată pe proces” și “abordarea bazată pe risc”
  • Îmbunătățirea profitabilității, productivității și a satisfacției părților interesate în organizație prin utilizarea sistemelor de management calitate / mediu / sănătate și securitate ocupațională
  • Formarea abilităților “leadership” pentru managementul relevant din cadrul organizației.

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 29 – 31.05.2017, între orele 930 – 1650, la sediul AO „EcoFin-Consult”.
Participanții la instruire vor fi asigurați cu suport de curs, mostre de documente şi pauze de cafea.

TAXA DE PARTICIPARE: 145 EURO/persoană. Taxa de participare la programul de formare profesională continuă este scutită de TVA, conf. art. 103 alin. 5 Cod Fiscal RM şi se achită în lei moldoveneşti la cursul oficial BNM la data achitării.

CURS II: AUDITOR INTERN SISTEM DE MANAGEMENT
CALITATE (ISO 9001:2015) / MEDIU (ISO 14001:2015) /
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (OHSAS 18001:2007)

DURATA CURSULUI: 5 zile (48 de ore academice)

OBIECTIVELE CURSULUI:

  • Proiectarea / reproiectarea sistemelor de management al calității / mediului / sănătății și securității ocupaționale în acord cu noile cerințe din ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007
  • Orientarea către ”eficacitate” și ”eficiență” a sistemelor de management calitate / mediu / sănătate și securitate ocupațională
  • Obținerea și dezvoltarea competențelor generale și specifice funcției „Auditor în domeniul calității / mediului / sănătății și securității ocupaționale”
  • Evaluarea conformității și eficacității sistemelor de management din întreprindere
  • Raportarea rezultatelor unui audit, analiza și îmbunătățirea acestora

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 29.05.2017 – 02.06.2017, între orele 930 – 1650, la sediul AO „EcoFin-Consult”.
Participanții la instruire vor fi asigurați cu suport de curs, mostre de documente, simulări de audit și pauze de cafea.

TAXA DE PARTICIPARE: 275 EURO/persoană. Taxa de participare la programul de formare profesională continuă este scutită de TVA, conf. art. 103 alin. 5 Cod Fiscal RM și se achită în lei moldovenești la cursul oficial BNM la data achitării.

Absolvenților li se oferă CERTIFICAT de competență profesională, recunoscut de Ministerul Educației RM.

FURNIZORUL PROGRAMULUI: AO „ECOFIN-CONSULT”
Sediul: MD-2012, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 34. Tel./fax: (+373 22) 273 394; 541 940.

Persoană de contact: OLGA ŢURCANU, tel.: 022 27 33 94; mob.: 079 377 375; 0 688 127 68.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cererea de înscriere se anexează

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента